SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1 Opis storitve

Tina Vintar, s.p. (v nadaljevanju “CTB”) omogoča in vodi promocijsko prodajo izdelkov / storitev kot posrednik v imenu in za račun organizatorja preko spletne strani www.ctb.si povezanih strani (v nadaljnjem besedilu: “sistem CTB”, “Strani”). Sistem CTB je namenjen organizatorjem dogodkov, srečanj, praznovanj, konferenc, seminarjev, virtualnih in podobnih dogodkov, da se povežejo z osebami – Kupci – ki preko sistema kupijo pravico do pristopa/sodelovanja na takšnem dogodku. Z druge strani je CTB sistem namenjen Kupcem, ki želijo kupiti pravice do pristopa na določen dogodek po svojem izboru, in jim je za ta pristop potrebna akreditacija (vstopnica), s katerim se na dan dogodka legitimirajo Organizatorju. Sistem CTB je tako namenjen Kupcem z nudenjem usluge generiranja in izdaje akreditacij (vstopnic) za pristop na določen dogodek Organizatorja.Organizator je vsak obiskovalec sistema CTB, ki je uspešno vpisal svoj izdelek / storitev / dogodek v sistem CTB s ciljem promoviranja in / ali prodaje omenjenega izdelka / storitve / dogodka. Upoštevajte pa, da mora biti za distribucijo komercialnih vstopnic organizator pravna oseba.

Kupec je vsak obiskovalec sistema CTB, ki je prišel na spletno stran z namenom obveščanja in / ali nakupa izdelka / storitve, ki je na voljo v sistemu CTB.

Uporabnik je vsak obiskovalec sistema CTB, vključno z organizatorji in kupci.Ta dokument je elektronska pogodba med CTB in Kupcem s katerim se obe strani strinjata in sprejemata vse pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih vsebuje.

2 Registracija uporabniškega profila

Za nakup izdelkov ali storitev, ki so na voljo na sistemu CTB se od uporabnika zahteva predhodna registracija uporabniškega profila (registracija). Odpiranje uporabniškega profila je bistvenega pomena, le tako bo imel uporabnik lahek in enostaven dostop do svojih opravljenih nakupov in naročil, ter možnost urejanja in spreminjanja svojih nastavitev.Z registracijo ali z odpiranjem profila, nakupom ali prenosom vstopnic na sistemu CTB se šteje, da je uporabnik v celoti prebral, razumel in sprejel te pogoje prodaje in splošne pogoje uporabe.

3 Sprememba pogojev

CTB si pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez predhodnega obvestila, če meni, da je to potrebno, odpravi ali spremeni pogoje prodaje v tem dokumentu. Zato priporočamo, da uporabniki občasno prebirajo informacije v prodajnih pogojih, ki vas obveščajo o teh spremembah. Upoštevajte, da če je bila opravljena sprememba prodajnih pogojev, uporabnik pa še naprej uporablja sistem CTB, se to razume kot, da je nove pogoje v celoti prebral, razumel in sprejel.

4 Nakup storitve organizatorja in izdajanje in generiranje akreditacije/vstopnice

CTB je posrednik pri prodaji vstopnic in drugih izdelkov / storitev za organizatorje in promotorje dogodkov. Vstopnica, kupljena na sistemu CTB, se izda za ime kupca ali ime, ki ga kupec določi in je last organizatorja ter je dokazilo o nakupu določenega izdelka ali storitve.CTB ni lastnik niti lastnik proizvoda niti ponudnik storitev ali organizator dogodka, katere so promocijsko ponujene preko Strani/Sistema CTB. Sistem CTB predstavlja izključno elektronsko platformo za omogočanje nakupa izdelka/storitve/dogodka Organizatorja, ki se promocijsko nudi preko Strani/Sistema CTB, ter istočasno CTB preko Sistema CTB nudi Kupcem storitev izdaje vstopnice t. akrediatcije, ki se v pravilu koristi za dokazilo pravice prisostvovanja storitvi/izdelku/dogodku Organizatorja na dan dogodka.Navedeni pogoji z opisom dogodkov, ki jih Organizator ponuja preko sistema CTB, predstavljajo ponudbo za sklenitev pogodbe, ki jo Kupec sprejme z nakupom storitve preko sistema CTB, za katero CTB ne odgovarja, vse pogoje pa določa izključno organizator. Kupec torej s sprejemom ponudbe Oorganizatorja, navedene v sistemu CTB, vstopi v pravni posel z Oganizatorjem, Kupec pa je v tem pravnem razmerju stranka.Hkrati naročnik z CTB kot ponudnikom storitve sklene pravno pogodbo za uporabo sistema CTB za namene generiranja in izdaje vstopnice, to je akreditacije za pristop na dogodek, vse v skladu z Splošnimi pogoji. Cene storitev so izražene v evrih.Za storitev generiranja in izdaje vstopnice/akreditacije CTB zaračuna pristojbino. Navedena pristojbina je nepovratni znesek enkratnega nadomestila za stroške, ki jih ima CTB z izdajo vstopnice/akreditacije, vključno s storitvijo elektronske obdelave, generiranja, izdaje in prodaje vstopnice/akreditacije. Za prejeta sredstva bo CTB stranki izdal račun, ki bo dostavljen na elektronski naslov, ki ga je stranka navedla ob odprtju uporabniškega računa v sistemu CTB.

5 Plačilo

Podjetje CTB kupcem omogoča nakup z bančnimi karticami. Storitev in obdelavo plačil izvaja sistem WSPay, ki ga je pooblastil CTB.Glede na nastavitve dogodka je plačilo izdelkov / storitev v sistemu CTB mogoče z naslednjimi karticami:

 

MasterCard®

 

Maestro®

 

Visa (in Visa Electron)

Poleg bančnih kartic lahko vstopnice kupite tudi z bančnim nakazilom, odvisno od nastavitev dogodka neposredno na račun CTB, v skladu z navodili na strani za plačilo.Bančno plačilo je samodejno onemogočeno 96 ure pred začetkom dogodka, da lahko CTB plačilo pravi čas evidentira in pošlje vstopnice.V primeru bančnega plačila, bodo vse rezervacije in vstopnice, za katere nismo prejeli plačila znotraj 72 ur od trenutka rezervacije, nepovratno preklicane.

6 Dostop do vstopnic

Po uspešnem nakupu bodo CTB vstopnice uporabnikom na voljo v digitalni obliki na njihovem uporabniškem profilu v sistemu CTB in poslane na njihov e-poštni naslov. Odvisno od možnosti, ki jih ponuja organizator in izbire kupca, se lahko vstopnice pošljejo tudi na druge načine, kot npr. dostava po pošti.

7 Uporaba vstopnic

Kupec je dolžan hraniti kupljene vstopnice CTB, njihove serijske številke in črtne kode ter jih ne sme posredovati tretjim osebam. Za ukradene, izgubljene, uničene ali kopirane vstopnice ni odgovoren niti CTB niti organizator. Kupec se mora zavedati, da če nekdo ukrade vstopnico, njeno serijsko številko ali črtno kodo, organizator v nekaterih primerih ne more vedeti, da je bila ta vstopnica ukradena in zato ima prva oseba, ki vstopa v prireditev s to vstopnico, svojo serijsko številko ali črtno kodo, možnost izkoristiti vstopnico, vsi za tem pa ne.Pri vstopu na dogodek lahko organizator preveri veljavnost vstopnice na enega od sledečih načinov:

S preverjanjem osebnega dokumenta stranke
Vizualni pregled tiskanih vstopnic CTB
Preverjanje vstopnic CTB na mobilnem telefonu kupca
S posebnim bralnikom preveri vstopno kodo (črtno kodo, QR kodo itd.)

Reprodukcija, prodaja ali trgovanje z vstopnicami je strogo prepovedano, razen če ni izrecno navedeno drugače.Vsak poskus uporabe vstopnic, ki niso v skladu s temi pogoji in pogoji, bo dekativiral vstopnico.

8 Vračilo denarja in pritožbe

CTB ne organizira dogodkov in ne more vplivati na njihovo organizacijo. Zaradi tega CTB ni odgovoren za kakršna koli vračila, temveč je to naloga organizatorja. CTB bo vseeno storil vse, da bo zagotovil vračilo v primeru spremembe datuma, odpovedi dogodkov ali bistvenih sprememb programa, ali ključnih izvajalcev. Podjetju CTB ni treba obvestiti kupcev o vseh spremembah, ki so se zgodile, kot so sprememba datuma ali odpoved dogodka.Vračilo denarja je mogoče izključno v primeru odpovedi dogodka, spremembe njegovega datuma ali v primeru pomembnih sprememb v programu kot so ključni izvajalci. Vračilo denarja ni mogoče v primeru osebnih težav, kot so bolezen, poslovne obveznosti, sprememba mnenja ali podobno.V skladu s čl. 79. st. 12. Zakon o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe na daljavo (vračilo denarja), saj je predmet naročila opravljanje storitev prostega časa, v točno določenem obdobju.V primeru nastalih stroškov ob vračilu denarja, kot so stroški dostave, transakcijski stroški ali zunanji stroški naročnika, ki se nanašajo na potne stroške, prenočitve itd., le ti ne bodo povrnjeni kupcu, s čemer se kupec strinja in soglaša, da jih ne bo zahteval od podjetja CTB.Pristojbina za izdajo vstopnic, ki jo zaračuna CTB, je nepovratna, tudi v primeru odpovedi dogodka, saj je storitev priprave in izdaje vstopnic s strani Entria v celoti zagotovljena tudi v primeru odpovedi dogodka, za kar CTB v nobenem primeru ne more biti odgovoren. S strinjanjem s temi pogojev Kupec potrjuje, da je to razumel in, da v primeru odpovedi dogodka ali odpovedi pogodbe z organizatorjem iz kakršnegakoli drugega pravnega razloga, ne bo mogel dobiti povračila pristojbine za izdajo vstopnic.Ko se vračilo za odpovedan dogodek izvede, bo CTB, odvisno od tega, kako je bil opravljen nakup / plačilo, znesek cene vstopnice, zmanjšane za s tem povezane stroške (dostava, transakcija, storitev itd.), vrnil stranki na kreditno kartico ali bančni račun, ali na prodajnem mestu, na katerem je bila vstopnica kupljena. Če se dogodek ni zgodil, oziroma če ni prejel plačanega izdelka / storitve, mora kupec v sedmih (7) dneh od pričakovanega pričetka dogodka, dostave izdelkov / storitev o tem obvestiti podjetje CTB. Če kupec v predpisanem roku ne obvesti podjetja CTB, se šteje, da je zadovoljen s plačanim izdelkom / storitvijo ali da dogodek poteka in izgubi pravico do vračila.V skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov lahko uporabnik pisno pritožbo pošlje na naslednji elektronski naslov: info@ctb.si ali preko pošte na naslov: Tina Vintar, s.p., Brdnikova ulica 34e, 1000 Ljubljana, Slovenija. V pritožbi mora navesti svoje ime, priimek in e-poštni naslov ali poštni naslov. Odgovor se pošlje pisno najpozneje v 15 dneh od datuma prejema pritožbe.

IZJAVA O ZAŠČITI OSEBNIH PODATKOV

CTB ceni vaše uporabnike in skrbi za varnost svojih podatkov. Ta izjava o varstvu podatkov, Tina Vintar, s.p., Brdnikova ulica 34e, 1000 Ljubljana, Slovenija, ščiti zasebnost svojih uporabnikov in skrbi za vaše osebne podatke preko direktive o evropskem varstvu podatkov 2016/679 / EZ (uredba, GDPR) in Zakon o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov NN 42/2018. Z izjavo o varstvu podatkov CTB pregledno in javno objavlja načine obdelave osebnih podatkov, ki ga uporablja izključno v skladu z načeli Uredbe.

Ta izjava opisuje, kako CTB zbira, obdeluje, uporablja in deli vaše osebne podatke ob obisku www.CTB.si ali ko kupite kaj na naslovu CTB.si.

Uporaba sistema CTB je dovoljena samo za osebe, starejše od 16 let. Z nadaljno uporabo sistema CTB in s sprejetjem pogojev uporabe in izjave o zasebnosti – se smatra, da ste starejši od 16 let. V nasprotnem primeru takoj prenehajte z uporabo programa CTB in zapustite spletno mesto.

Osebni podatki:
V skladu z Uredbo so osebni podatki – vsi podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je bila identificirana ali jo je mogoče določiti (“Tožena stranka”) in posameznika ali anketiranca iz uredbe, katere identiteto je mogoče identificirati, neposredno ali posredno.

Obdelovanje podatkov:
V skladu z Uredbo so sredstva za obdelavo – kateri koli postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na zbirkah osebnih podatkov, bodisi avtomatiziranih ali neavtomatskih procesov, kot so zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajati ali spremeniti, poiskati, pregledovati, uporabljati in zaznati tako, da ga naložite, razširite ali omogočite na drug način, sinhronizacija ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

Zbiranje podatkov:
CTB zbira izključno osebne podatke, ki jih stranka vnese s svojo voljo. Podatki se zbirajo prek razpoložljivega spleta obrazce za prejemanje novic (newsletter) ali kontaktiranje zaposlenih v podjetju Entria. Vnos podatkov je potreben za vzpostavitev stika. Nekateri podatki se samodejno zbirajo – več si lahko preberete v razdelku spletne piškotke.

Podjetje CTB zbira in obdeluje podatke svojih uporabnikov na različnih stopnjah uporabe sistema CTB, da vam zagotovijo najboljšo možno storitev in najpreprostejši nakup vstopnic.

Podatke zbiramo:

1. Ko obiščite spletno mesto www.ctb.si zbiramo splošne informacije o vaši napravi, naslovu IP, časovnem pasu, operacijskem sistemu in nekatere piškotke.
Zakaj obdelujemo te podatke:

Vsak obisk spletnega mesta CTB zbira zgornje informacije in informacije, o katerih obisku pod-strani CTB in kateri nizi in iskalni izrazi so te pripeljali na našo spletno stran, za zmanjšanje goljufivih zmožnosti za boljše razumevanje vedenja uporabnikov in izboljšanje naše storitve, da bi odpravili morebitne težave pri delu in predlagali najboljše dogodke, ki bi lahko bili zanimiv za vas.
Te podatke zbiramo in obdelujemo z:

Piškotki (cookies), oznakami, web – beacona in piksli, ki jih je določil CTB, in druge storitve, kot so Google Analytics, Facebook, Hotjar itd.
Browser request header-a,ki vsebujejo informacije, kot so naslov IP, mesto, iz katerega je prišel uporabnik, internetni brskalnik, operacijski sistem in tako naprej.
Notranji dnevniki (zapisi), ki sledijo splošnim uporabniškim dejanjem spletnega mesta www.CTB.si

Kako dolgo hranimo te podatke:

Te podatke hranimo neomejeno, za statistične namene.

Te podatke delimo z:

Te splošne informacije delimo z analitičnimi storitvami, ki nam omogočajo analizo vedenja uporabnikov, še posebej storitve Google Analytics, Facebook, Hotjar itd. S tretjimi osebami ne delimo osebnih podatkov kupcev, kot so imena, priimki, e-poštni naslovi itd., vendar samo zgornje splošne informacije za namen statistične analize vedenja kupcev in obiskovalcev.

2. Ko ustvarite uporabniški račun, ki je potreben za nakup vstopnic, zberemo vaše ime, priimek in elektronski naslov ter včasih vaš spol dob
Ko obdelujemo te podatke:

Da boste lahko vi in mi dobro spali in, da boste prepičani, da so vse vaše vstopnice varne in, da boste lahko kadarkoli uspešno vstopili v želeni dogodek tudi v primeru izgube e-pošte s kartami, vas prosimo, da pred nakupom kreirate uporabniški račun na CTB, da bo lahko vedno povezan z vstopnicami. Vaš račun vam bo tudi omogočal hitrejše nakupovanje pri CTB, ker bomo del vaših podatkov, ki jo že vemo, lahko vnaprej vnesli za vas. V ta namen zbiramo in obdelamo vaše ime, priimek in e-pošto naslov, na katerem bomo poslali kupljene vstopnice. Če imate izbran račun za to prek možnosti za prijavo v Facebook, v tem primeru, odvisno od vaših nastavitev zasebnosti na Facebooku, zbiramo vaš spol in starost – samo za statistične namene analiziranja navad kupcev vstopnic. Vaše ime, priimek, spol in starost lahko kadarkoli vnesete ali posodobite prek svojega uporabniškega profila na stran www.CTB.si/me.

Kako dolgo hranimo te podatke:

Te informacije hranimo 12 let od zadnjega nakupa.

Te podatke delimo z:

Ime in priimek v času nakupa vstopnic se obdelata v imenu organizatorja dogodka, čigar vstopnice prodamo in te pošlje organizatorju za nadzor vhoda in zapisov obiskovalcev. E-poštni naslov posredujemo organizatorju samo če je prikazana potreba po pošiljanju pomembnih informacij kupcu v zvezi s kupljenimi vstopnicami, kot so – preklic ali spremembe dogodkov, spremembe lokacije, spremembe programa itd., tako, da lahko organizator uspešno zaključi pogodbeno storitev.

3. Pri nakupu vstopnice z bančno kartico obdelamo podatke o kartici in imetnika kartice
Zakaj obdelujemo te podatke:

Podatki o bančnih karticah (številka kartice, datum poteka, številka CVC) in imetnik kartice (ime in priimek imetnika kartice, naslov imetnika kartice), zbiramo in obdelamo, da bomo lahko naročilo sprovedli prek partnerskega procesorja in izdali vstopnice za želeni dogodek.

Kako dolgo hranimo te podatke:

Podatki o bančnih karticah so občutljivi podatki, ki jih v naših sistemih nikoli ne shranjujemo iz varnostnih razlogov,vendar jih usmerjamo neposredno v partnerski WSPay procesor prek varne SSL povezave. V sistemu CTB shranjujemo le zadnje 4 številke številke kartice in podatke lastnika kartice, ki jih lahko odkrijete in odpravite težave ali pritožbe pri nakupu vstopnic. Te informacije hranimo 12 let od nakupa vstopnic.

Te podatke delimo z:

Ti podatki so neposredno posredovani partnerju WSPay prek varne SSL povezave.

4. Ko kupujete vstopnice, če kupujete v imenu podjetja, prosimo za informacije o vašem podjetju, da izdamo račun na podjetje
Zakaj obdelujemo te podatke:

Če kupujete v imenu podjetja in želite, da vam damo račun na podjetje potrebujete informacije o vašem podjetju, in sicer: Ime, naslov in davčno številko.

Kako dolgo hranimo te podatke:

Te informacije hranimo 12 let po zadnjem nakupu.

Te podatke delimo z:

Te podatke delimo z Organizatorjem dogodkov, za katerega prodajamo vstopnice in izdamo original račun, tako da ga je lahko organizator poslal v svoje računovodske evidence na podlagi zakonskih obveznosti.

5. Pri nakupu vstopnic, v določenih primerih Organizator dogodkov preko Entria zahteva dodatne podatke od kupca, ki jih zberemo v njegovem imenu, da lahko organizator opravi pogodbeno delo

Glede na to, da je CTB avtomatizirana platforma za organizacijo prireditev in prodajo vstopnic,lahko vsak organizator dogodkov pred dokončanjem nakupa določi in zahteva posebne informacije o strankah. Podatki, ki jih organizator zbira prek Entria, so jasno označeni in ti podatki CTB so neposredno posredovani Organizatorju. Organizator lahko takšne podatke določi kot obvezne ali neobvezne za dokončanje nakupa. Te informacije včasih služijo kot predpogoj za ponudnika storitev (npr. Velikost majice, informacije o državi porekla, e-poštni odjemalec, ime in priimek vsakega imetnika vstopnice itd.), včasih kot statistični informacije za poznejšo analizo ali za druge namene, ki jih določi organizator dogodkov. CTB ne nadzoruje vrsto informacij, ki jih posamezni organizator potrebuje od kupcev vstopnic, za to je v celoti odgovoren Organizator. Čeprav CTB od organizatorja zahteva, da varuje in skrbi za podatke o strankah na podlagi evropske določbe Zaščita podatkov (GDPR) vam svetujemo, da se za podrobne informacije obrnete na organizatorja in preučite njegovo izjavo o varstvu podatkov.

Zakaj obdelujemo te podatke:

Te podatke obdeluje podjetje CTB, zato da jih lahkoposreduje organizatorju dogodkov, kjer je velikorat za te informacije včasih predpogoj uspešni nakup. Način zbiranja je odvisen samo od odločitve organizatorja dogodka, ki je tudi ponudnik storitev in končni prodajalec vstopnic.

Kako dolgo hranimo te podatke:

Te informacije hranimo 12 let po zadnjem nakupu.

Te podatke delimo z:

Te podatke delimo z Organizatorjem dogodkov, ki so te podatke opredelili kot obvezne v sistemu CTB.

6. Pri nakupu vstopnic zbiramo in obdelamo vse informacije o tem nakupu, transakciji in kupljenih vstopnic
Zakaj obdelujemo te podatke:

Zgodovino kupljenih vstopnic, drugih storitev in izdelkov ter s tem povezanih transakcij na podjetju www.CTB.si zbiramo in povežemo z uporabniškim računom, tako da lahko imate vpogled v vse podatke in da lahko v prihodnosti predlagamo podobne dogodke, ki bi vas utegnili zanimati in zato da lahko vladnim organom in procesorjem za obračunavanje, v primeru morebitnih pritožb podamo zahtevane podatke, itd.

Kako dolgo hranimo te podatke:

Te informacije hranimo 12 let po zadnjem nakupu.

Te podatke delimo z:

Zgoraj omenjeni podatki v primeru njihove zahteve delimo s pristojnimi državnimi organi in procesorji zaračunavanja, da bi izpolnili svoje zakonske obveznosti in rešili pritožbe strank.

7. Ko se naročite na glasilo CTB, zberemo in obdelamo vaše ime,priimek in e-poštni naslov, tako da lahko dostavite želeno storitev
Zakaj obdelujemo te podatke:

Da bi vam lahko zagotovili informacije o novih, zanimivih dogodkih, cenejših vstopnicah in nagradnih igrah, ki jih organiziramo, in vam pošljemo osebno e-poštno sporočilo z vsebino, ki bi vas morda zanimala – potrebujemo vaše ime, priimek in e-poštni naslov. Lahko se naročite na newsletter CTB tako, da obkljukate okence pri ustvarjanju uporabniškega računa, preko vašega uporabniškega profila ali prek obrazca na spletnem mestu www.CTB.si. Če nam date dovoljenje, da vam pošljemo glasilo,lahko ta privilegij kadar koli prekličete tako, da posodobite uporabniški profil ali kliknete povezavo »odjava« v vsakem glasilu v sistemu CTB.

Kako dolgo hranimo te podatke:

Te informacije hranimo 12 let po zadnjem nakupu.

Te podatke delimo z:

Te podatke delimo z Mailchimpom, najbolj znano spletno storitvijo za pošiljanje glasil.

8. Ko stopite v stik z CTB po elektronski pošti ali telefonu, zberemo vaše ime, priimek in e-poštni naslov, arhiv komunikacije pa ohranjamo z nami
Zakaj obdelujemo te podatke:

Te podatke obdelujemo, da čim hitreje rešujemo probleme in poizvedbe, tako, da lahko odgovorimo na zahtevano vprašanje v najkrajšem možnem času.

Kako dolgo hranimo te podatke:

Te informacije hranimo 12 let po zadnjem nakupu.

Te podatke delimo z:

Za komunikacijo in podporo uporabljamo storitve Freshdesk, Gmail in Olark. Te podatke obdelujemo in delimo s temi storitvami.

S kom delimo vaše podatke in namen zbiranja

Vedno spoštujemo in cenimo zasebnost vseh naših uporabnikov in njihovih podatkov, zato z največjo skrbjo in pozornostjo skrbimo za njih. Podatke naših uporabnikov nikoli ne bomo prodajali tretjim osebam, ampak jih bomo uporabljali izključno za zagotavljanje vrhunskih storitev za naše stranke.

Do vseh navedenih podatkov imajo dostop zaposleni v podjetju Entria, ki delajo v finančnih oddelkih, podporo strankam, trženje in prodaja. Poleg Entria imajo zgoraj omenjeni podatki dostop do DHH d.o.o. iz Pule, ki nam daje gostovanje storitve www.CTB.si in popolne podatkovne baze.

Glede na zgornje metode zbiranja podatkov, odvisno od lokacije in namena zbiranja in obdelave, nekatere od vaših podatkov so v skupni rabi z naslednjimi družbami, zunanjimi vodji:
WSPay, Mailchimp, Freshdesk, Google Analytics, Hotjar, Facebook, Olark, Astra inženjering d.o.o. računovodske storitve. Poleg zgoraj navedenega, ki temelji na pravnih obveznostih, osebni podatki bodo na njihovo zahtevo dali inšpektorjem in predstavnikom pristojnih pravnih organov.

Pravico imate popraviti svoje podatke, pravico do izbrisa, pravico do pregleda (izvoza) vseh podatkov.

Na podlagi evropske uredbe o univerzalnem varstvu podatkov (GDPR) vam zagotavljamo naslednje pravice, povezane z obdelavo vaših osebnih podatkov:

1. Pravica dostopa do podatkov

Imate pravico zahtevati informacije za obdelavo vaših osebnih podatkov, katere podatke obdelamo vam Prositi za dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Če gre za večjo količino podatkov, nas lahko prosite za natančnejšo specifikacijo za predložitev določenih skupin podatkov o vas, ki jih obravnavamo.

2. Pravica do popravka

Če vidite, da obdelujemo netočne ali nepopolne podatke ali jih želite spremeniti, imate pravico zahtevati popravek teh podatkov ali dopolniti nepopolne osebne podatke. Da bi zagotovili, da vedno obdelujemo samo točne osebne podatke o vas, jih prosim sproti posodabljajte.

3. Pravica do izbrisa (pozabi)

Brisanje osebnih podatkov se lahko zahteva, na primer, če ste odvzeli privilegij obdelave določenih podatkov, ko so vaši osebni podatki nezakonito obdelani ali ko vaši podatki niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani ali obdelani na kakršen koli način. Prosimo, upoštevajte dejstvo da vaši podatki ne bodo mogli izbrisati, če so potrebni za izpolnjevanje naših pogodbenih zakonskih obveznosti obveznosti ali druge pravne podlage iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V vseh primerih, kjer je mogoče, bodo vsi vaši osebni podatki nepopravljivo izbrisani iz našega sistema, pustili se bodo samo splošna statistika, ki je ni mogoče povezati z vašo identiteto.

4. Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico do omejene obdelave vaših osebnih podatkov, ki se lahko zahteva, na primer če ste vložili pritožbo glede obdelave podatkov, če sumite, da so obdelani osebni podatki točni ali v zakonitosti njihove obdelave, vendar ne želite, da se ti podatki izbrišejo ali so še vedno potrebni za delo uresničevanje zakonskih zahtev.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Če obdelava temelji na vaši želji ali je storjena za izvedbo sklenjene pogodbe in hkrati z avtomatiziranimi sredstvi imate pravico do prejemanja vaših osebnih podatkov ki smo jih prejeli od vas. Če zahtevate, bomo vaše osebne podatke posredovali neposredno drugemu upravitelju obdelave, če je to tehnično izvedljivo.

6. Pravica do ugovora

Kadarkoli, glede na vaš položaj, imate možnost za vložitev pritožbe zoper obdelave osebnih podatkov, povezanih z vami, zato jih bomo omejili. Prav tako je navedeno da bomo izbrisali in zaustavili podatke, razen če bomo dokazali, da obstajajo pojasnila za obdelavo in zakoniti razlogi za njihovo ohranitev. Poleg tega imate pravico do ugovora kadar koli proti obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Po vložitvi pritožbe vaši osebni podatki prenehajo biti obdelani v ta namen.

7. Pravica do preklica privolitve

Če obdelujete vaše osebne podatke, temelji na vaši zasebnosti, imate pravico kadar koli brez posledic odstopiti v skladu s postopkom, opisanim v ustreznem poglavju tega dokumenta.

Informacije o novih zanimivih dogodkih, ki jih pošljemo preko glasila CTB

Če ste nam zaupali, da občasno pošiljamo glasilo (nikoli več kot enkrat na teden) vam bomo poslali novice iz svetu dogodkov CTB, napovedali nove dogodke, ki bi vas lahko zanimali, informacije o cenah, nagradnih igrah in podobnih značilnostih. Naš cilj je zagotoviti res zanimive podatke, ki jih boste z veseljem prebrali, če se odločite kadarkoli da ne želite več prejemati – kadar koli se lahko odjavite, tako da kliknete povezavo na dnu vsakega newsletterja.

Podatki in države zunaj Evrope

Osnovna sistemska baza podjetja CTB, pa tudi večina podatkov, omenjenih tukaj, je na naši spletni strani (strežniki), ki se nahajajo na Hrvaškem (EU), pri DHH d.o.o. ki nam ponuja storitve gostovanja.

Podatki, ki jih zbiramo s tretjimi osebami in njihovimi storitvami, so lahko tudi zunaj Evropske unije, ki je odvisna od fizičnih lokacij strežnikov (strežnikov) posameznih storitev. Storitve partnerjev, ki jih uporabljamo, za katere vemo, da so uporaba strežnikov zunaj EU:

Google Analytics, G-suite (Gmail), Mailchimp, Freshdesk, Hotjar, Olark. Vse te storitve so usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Varnost, zaščita in varstvo podatkov

Osebni podatki bodo shranjeni in obdelani v zakonskem roku in bodo zaščiteni z ustrezno varnostjo ukrepe v skladu z najnovejšimi varnostnimi standardi za varstvo podatkov. Za vse podatke, ki se ustvarjajo varnostne kopije večkrat na dan, obstaja strog dostop do podatkovnega centra in baze podatkov. Kljub temu, da ste storili vse potrebno, se zavedajte, da internet ni na voljo Spletna stran ni 100% zanesljiva, na primer zaradi hekerjevih napadov, različnih napak v računalniškem omrežju in infrastrukture in drugih situacijah, na katere ne moremo vplivati. Poleg tega noben računalnik ni 100% varen taksist ali nezaželene prenose, priporočamo, da uporabite vse razpoložljive ukrepe za zavarovanje svojega računalnika in brskalnika iz takšnih nezaželenih situacij.

V nezaželenem primeru nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do računalniških sistemov podjetja CTB, vas bomo zagotovo obvestili takoj, ko bomo vedeli o tej situaciji, da boste lahjko ustrezno ukrepali. Vse in vsak dan poskušamo biti na preži.

Kontaktirajte nas lahko za morebitne poizvedbe in zahteve za uresničevanje vaših pravic, in se lahko pritožite, če sumite, da so bile vaše pravice kršene

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve v zvezi s to izjavo o varstvu osebnih podatkov, če želite uveljavljati katero od zgoraj navedenih pravic ali želite vložiti pritožbo, to lahko storite v pisni obliki ali po elektronski pošti na naslednjih naslovih:

Tina Vintar, s.p. 
Brdnikova ulica 34e, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni e-mail naslov: info@ctb.si

Pripomba – kadar pošiljate kakršnikoli zahtevek je potrebna identifikacija. Razlog zato je vaša zaščita kot lastnik osebnih podatkov.

Če svoje zahteve, vprašanja ali težave ne morete rešiti neposredno s podjetjem CTB in mislite, da je obdelavo vaših osebnih podatkov v nasprotju z Uredbo o splošnih podatkih, ste upravičeni vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Kontaktirajte nas

+386 (0)70 274 865
info@ctb.si

Z uporabo te spletne strani soglašate s splošnimi pogoji poslovanja. © 2023 CTB Team. Vse pravice pridržane.